เลขที่ใบอนุญาต สสช 299/2552 ISSN 1906-6198
เฉพาะสำนักงานบัญชี ติดต่อจองด่วน
TEL: 081-982-8969, (02)884-5993, (02)884-5992
FAX: (02)884-5990
ตัวอย่างประกาศ
คำแนะนำการใช้ประกาศ
ติดต่อเรา
ลงประกาศหนังสือพิมพ์






 



 ไฟล์ประกาศที่จัดส่ง  ไม่จำเป็นต้องประทับตรา  สามารถปรับแก้ไขและจัดส่งเป็นไฟล์ Microsoft Word ได้เลย
 วาระใดในตัวอย่างที่ไม่ใช้ สามารถตัดทอนออกได้  แต่ให้คงวาระอื่นไว้
 กรณีที่ไม่ต้องประชุมผู้ถือหุ้นคือ
  • ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ภายในจังหวัดเดียวกัน
  • จดเพิ่มเติมสาขาของบริษัทฯ
  • เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น